Awel luistert naar kinderen en jongeren. Ze kunnen er terecht met alles wat hen bezig houdt. Awel is er voor hen door te luisteren, mee te voelen en mee te denken. Kinderen en jongeren kunnen Awel gratis bereiken via de telefoon (102) of via www.awel.be, waar ze kunnen chatten, mailen, of een berichtje delen op het forum. Elk contact met Awel is anoniem. Kinderen en jongeren kunnen hun verhaal in alle veiligheid kwijt. - - - In 2017 had Awel opnieuw meer dan 31.000 contacten met kinderen en jongeren! Meer dan 80% van hen zou Awel aanraden aan een vriend(in). Maar door het grote aantal oproepen blijven nog heel wat jongeren met hun verhaal zitten. Met de steun van anderen verbetert Awel haar werking en leidt ze beantwoorders op. Je kan een bedrag naar keuze doneren, of een gerichte schenking doen. Zo schenk je met 75 euro een headset aan een telefoonbeantwoorder, of financier je met 250 euro de opleiding van een nieuwe beantwoorder. Zo komen we met jouw steun dichter bij onze missie: elke oproeper een luisterend oor bieden.

Recht op onderwijs, ook als je ziek bent Het lijkt de evidentie zelf. Ook als je langdurig ziek bent, heb je het recht om te leren en je plaats te behouden in de sociale leefwereld van je klas. Recht op onderwijs is al 25 jaar een kinderrecht opgetekend in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Bednet zorgt al sinds 2006 voor de concrete invulling van dit fundamenteel recht maar het is pas sinds 1 september 2015 dat synchroon internetonderwijs (SIO) structureel verankerd is in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. Dat betekent dat langdurig en chronisch zieke kinderen recht hebben op SIO. Mee met de les, en al de rest Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap, toch de lessen kunnen volgen, van thuis uit en samen met hun eigen klas. Synchroon internetonderwijs (SIO) heet dat in het onderwijsdecreet. Zowel kleuters vanaf 5 jaar als kinderen uit het lager en secundair onderwijs kunnen er gebruik van maken en dit in alle erkende gesubsidieerde scholen in Vlaanderen en Brussel. Het materiaal en de begeleiding zijn volledig gratis voor de school en voor het gezin, zo lang het kind het nodig heeft. Bednet streeft enerzijds naar het beperken van de leerachterstand door een lessenpakket op maat. 9 op 10 kinderen kan zo na de afwezigheid op school overgaan naar het volgende jaar zonder een jaar te dubbelen. Anderzijds wil Bednet het isolement van het zieke kind doorbreken door regelmatig contact met de leeftijdsgenoten. Het ziek zijn verschuift naar de achtergrond en het kind kan even terug ‘in de klas’, bij zijn vrienden zijn. De VZW werkt steeds in overleg met de ouders, de school en met andere organisaties zoals Tijdelijk Onderwijs Aan Huis, de vrijwilligers van School & Ziekzijn en de ziekenhuisscholen. Hoe werkt Bednet concreet? Bednet verbindt een zieke leerling live via de webcam met zijn of haar eigen klas. De leerlingen en de leerkracht in de klas kunnen de leerling zien op het scherm achteraan. Via een camera die het kind van thuis kan besturen kan het kind de lessen volgen en/of met zijn klasgenoten praten. Er wordt gebruik gemaakt van een kindvriendelijk systeem waarin de leerling interactief deelneemt aan de les, vragen beantwoordt, documenten kan ontvangen en opsturen en deelnemen aan groepswerk. Alsof de leerling mee ‘in de les’ zit. Bednet werkt met regionale medewerkers die zijn ingedeeld per provincie. Zij volgen de kinderen op en overleggen met de ouders, het ziekenhuis en de school. Ze plannen alles in en zorgen voor de concrete organisatie. Een technische helpdesk ondersteunt de kinderen en de school tijdens het traject. Bednet in cijfers (2017) • In het eerste volledige schooljaar dat Bednet actief was (2007-2008), werden in totaal 37 kinderen begeleid. • Tijdens het schooljaar 2015-2016 waren dat 335 kinderen. In het schooljaar 2016-2017 begeleidde Bednet 507 kinderen. • Sinds de opstart van de vzw werd Bednet al 2588 keer ingezet in 1255 Vlaamse scholen. • In 1 op 5 Vlaamse scho¬len is er een langdurig of chronisch ziek kind geweest dat dank¬zij Bednet met zijn klas verbonden kon worden. In 591 scholen gebeurde dat zelfs al twee keer of meer. • 441 kinderen hebben 2 of meer schooljaren met Bednet gewerkt. • Ruim 30% van de Bednet- leerlingen zit in het basisonderwijs; bijna 70% in het secundair onderwijs. • Een leerling maakt gemiddeld 7 maanden gebruik van Bednet. • Kanker bleef met 21% de meest voorkomende pathologie in 2017. • De kinderen en jongeren komen uit alle windrichtingen in Vlaanderen en Brussel. De toekomst In opdracht van de Vlaamse Overheid staat Bednet voor de grote uitdaging om het recht op SIO voor elk ziek kind mogelijk te maken. In 2018 zal Bednet naar schatting 1.000 zieke kinderen en jongeren verspreid over Vlaanderen begeleiden. Giften en sponsoring Het Bednet-systeem zorgt ervoor dat de zieke leerling live en synchroon met de klasgenoten lessen kan blijven volgen. Al het benodigde materiaal wordt door Bednet gratis ter beschikking gesteld en geïnstalleerd, zowel thuis als in de klas. Naast de Vlaamse Overheid geniet Bednet de steun van structurele partners en private giften. Die steun is nodig om te zorgen dat het computermateriaal voor steeds meer kinderen en scholen gratis kan blijven. Vandaag zetten we 400 mobiele sets in 400 verschillende klassen. Wij breiden dit tegen 1 september 2018 uit met 100 extra mobiele sets. Deze mobiele sets kunnen van klas naar klas verplaatst worden, zodat jongeren – in eerste instantie in het secundair onderwijs – in verschillende vaklokalen via Bednet live les kunnen volgen. De Bednet-jongere reist via de mobiele set zo mee met zijn klasgenoten naar het volgende klaslokaal. Een mobiele set voor de klas en computermateriaal voor de Bednetter thuis kost 2.600 euro. Daarin zitten o.a. een speciale camera (535 euro), een desktop (330 euro) en een laptop voor de Bednetter (550 euro).

Dierenopvangcentrum Zemst werd opgericht op 1 januari 2018. De gemeente Zemst stelt haar gebouw aan de Erasmuslaan aan ons ter beschikking. Dierenopvangcentrum Zemst is onderdeel van Stop Dierenmishandeling vzw. De vzw werd opgericht op 1 maart 2015 als vrijwilligersorganisatie. De vzw doet beroep op vrijwilligers, die zich mee inzetten voor de werking van het dierenopvangcentrum. Vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoeding. Ook de bestuursleden van Stop Dierenmishandeling vzw pakken hun mandaat vrijwillig op. Het bestuur van Stop Dierenmishandeling vzw telt telt leden. De voorzitter werkt in loondienst voor het opvangcentrum en staat in voor de verzorging van de dieren. De overige vier leden ontvangen op geen enkel moment een vergoeding. Wij zijn geen standaard asiel. De dieren beschikken over ruime verblijven. We voeren ook een no kill beleid toe in ons opvangcentrum. De dieren krijgen de beste zorgen en voeding. We hebben ruime openingstijden en een 24/7 telefonische permanentie. Wat wij zouden doen met het geld: We willen met het opgehaalde geld het asiel verder uitbreiden. Zo willen we nog een buiten ren voor de katten bouwen, een buitenren voor ons kattenpension. Ook voor de honden willen we een grote hondenweide maken, zodat deze dagelijks hun loop hebben.

Missing You vzw zet zich in voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen (van 6 tot 30 jaar) die iemand verloren zijn. Missing You ijvert ervoor dat iedereen die op jonge leeftijd geconfronteerd wordt met verlies voldoende ruimte en gepaste steun krijgt om zijn individueel rouwproces op de best mogelijke manier te doorlopen. Als men op jonge leeftijd op een gepaste manier leert omgaan met verlies, vormt dit een basis om de ups en downs in het verdere rouwproces aan te kunnen. De hoofdfocus van Missing You is het organiseren van lotgenotencontact. Zo zijn er verschillende activiteiten waarbij leeftijdsgenoten elkaar kunnen ontmoeten, en zo steun en (h)erkenning bij elkaar kunnen vinden. Ze ontdekken ook hoe anderen met een verlies omgaan, wat nieuwe perspectieven biedt. Missing You organiseert momenteel 11 maandelijkse regionale open praatgroepen in 6 verschillende steden (gratis), een nationale ontmoetingsdag die elk najaar in een andere provincie doorgaat en sinds 2016 een rouwkamp in de zomer (vlak bij Mechelen – centraal gelegen). Daarnaast kunnen jonge rouwenden en hun omgeving (familie, leerkrachten en het jeugdwerk) terecht op onze website voor informatie, ondersteuning en alle vragen die hen bezighouden. Missing You heeft veel dromen, maar niet altijd de financiële middelen om deze te realiseren. Wij ontvangen namelijk geen structurele subsidies van de overheid en zijn afhankelijk van sponsoring en giften. Missing You droomt ervan om zijn werking verder te zetten en uit te breiden, om nog meer kinderen/jongeren in rouw te ondersteunen, door meer maandelijkse praatgroepen aan te bieden, de capaciteit van het rouwkamp te verhogen en de deelnameprijs te verlagen. Daarnaast willen we ook online meer aanwezig zijn. Zo willen we de website uitbreiden met een herinneringspagina, omdat niet elk kind/jongere behoefte heeft aan lotgenotencontact. Op deze herinneringspagina kunnen ze getuigenissen en herinneringen achterlaten en foto’s of tekeningen uploaden voor en over de persoon die ze missen, om zo de verbondenheid te bewaren. Tenslotte dromen we ook over de ontwikkeling van een app voor jongeren, een tool dat hen kan helpen als het even moeilijk gaat, met tips en tricks, een oplijsting van hun persoonlijke krachtbronnen die hen energie geven en contactpersonen bij wie ze terecht kunnen. Alvast bedankt om aan ons te denken, inwoners van Zemst!

Vzw Pinocchio is een nationaal goed doel, dat de belangen en het welzijn van kinderen en jongeren met brandwonden op de eerste plaatst zet. We zijn aanwezig vanaf de eerste zorgen tot ver in de revalidatie. Ons doel omvat twee aspecten: Het financiële aspect; terugbetaling medische kosten, kosten voor drukkledij, maskers en zalven, transportkosten en het logement van de ouders gedurende (vaak lange) ziekenhuisopname van hun kind, zonneproducten, … Het psychosociale aspect; we trachten het verblijf in het ziekenhuis aangenamer te maken met wekelijks bezoek van onze clown, aankoop van speelgoed voor de speelruimte, spelletjes, televisie, …Talrijke vrijwilligers komen met de kinderen spelen en zelf ’s nachts begeleiden indien dit gevraagd wordt door de ouders. Deze twee aspecten komen ook terug in de organisatie van onze brandwonden kampen: - Re-integratiekamp tijdens de paasvakantie (vanaf 3e kleuterklas) - Moeder – kind thermaal kuurkamp te Spa (voor kinderen van 0 tot 6jaar) - 2weken Thermaal kuurkamp te Spa (vanaf 6jaar) - 16+ werking (weekendjes weg) - talrijke andere activiteiten Naast al onze activiteiten doen we ook aan sensibiliseren, preventie en re-integratie (in de klas) voor de problematiek van brandwonden bij kinderen en jongeren. Om al deze projecten te blijven verwezenlijken zijn onze belangrijkste financiële bronnen: opbrengsten van benefiet-activiteiten georganiseerd door vzw Pinocchio of door derden, gulheid van verschillende servicevlubs en giften van particulieren en bedrijven. Wij ontvangen geen subsidies van de overheid. Wat doen wij met giften? Deze zal gebruikt worden voor onze kampen. Door giften kunnen wij onze kampen blijven garanderen en ook de kleine bijdrage die we aan de ouders vragen om deel te nemen aan zulke kampen kan hierdoor erg laag blijven. Op elk kamp gaan vele vrijwilligers mee, maar ook paramedici (psycholoog, verpleging, arts, kine). 1 kamp financieel kort toegelicht : het thermaal kuurkamp is een werkingskost van +/- €35000, de bijdrage die gevraagd wordt aan de max. 12 kinderen is €85. Kinderen, waarvan we weten dat het financieel onmogelijk is zijn uiteraard ook welkom en die kost wordt ook door Pinocchio gedragen. Neem alvast een kijkje op onze website: www.vzw-pinocchio-asbl.be en onze facebookpagina: https://www.facebook.com/vzw.pinocchio.asbl/ Wij danken jullie alvast om ons op te nemen in jullie publieke poll om te stemmen. Een ongeluk, zoals brandwonden, kan iedereen helaas treffen.

Vzw Prinses Harte ‘met een groot hart voor een kleine meid’ De kinderkankerafdeling in het ziekenhuis. En jouw kind in één van de bedden. Het is ons verhaal. En het verhaal van Harte, onze dochter. Harte werd ziek toen ze 5 jaar was. Ze had kanker en verbleef 4 weken in het ziekenhuis. Spelletjes, muziek en verhalen maakten haar verblijf aangenamer. Net als de extraatjes en cadeautjes die ze kreeg van vrienden en familie: een warm dekentje, de kleurrijke pyjama, …. Het was de aanleiding voor de opstart van de vzw. Vzw Prinses Harte doet dat nu voor andere kinderen. Wij maken een ziek kind blij met een ridder- of prinsessenpakket van vzw Prinses Harte. Met deze pakketten zorgen we voor een dosis kleur, licht en troost in de soms beangstigende ziekenhuisomgeving. Wat zit er in zo’n verwenpakket? Een pakket bevat diverse onderdelen, afhankelijk van leeftijd, geslacht, behoeftes, … De inhoud ervan is gebaseerd op items die Harte tijdens haar ziekenhuisverblijf kreeg. Het begon met een pop, maar al snel werd het veel meer…: een speciale pyjama, een fleecedeken, een goedlachse pop, een hippe schoudertas, een warmtekussen, een coole muts… “Met deze pakketten proberen we de kinderen zoveel mogelijk zachte munitie te geven. “ Een pakket is iets tastbaars, de kinderen mogen het nadien mee naar huis nemen. De pakketten worden gratis geschonken aan kinderen op de afdeling ‘oncologie’ in de diverse universitaire ziekenhuizen: Leuven, Jette, Antwerpen en Gent. In de praktijk gaat het jaarlijks om minstens 150 kinderen.

Elk jaar krijgen meer dan 1 000 mensen in België te horen dat ze een nieuw orgaan nodig hebben. Een orgaantransplantatie is voor hen de enige kans. Een transplantatie vergt erg veel van het lichaam. Toch kunnen de meeste mensen na een transplantatie opnieuw een vrij normaal leven leiden. Een gezonde levensstijl is daarbij essentieel. Transplantoux brengt getransplanteerde mensen samen om actief en sportief te zijn, samen met lotgenoten, met familie en vrienden, met sympathisanten. Zo zorgen ze goed voor zichzelf, voor hun lichaam én geest. En zo brengen ze ook een eerbetoon aan hun donor aan wie zij hun hernieuwde leven te danken hebben.

Eénmaal afgestuurd hebben de meeste jongeren een boeiend leven en carrière voor de boeg. Voor jongeren met een beperking is dat helemaal anders. De vertrouwde omgeving van het bijzonder onderwijs valt weg en het vooruitzicht is eerder somber. Lange wachtlijsten en instellingen die eerder doen denken aan rusthuizen. Alsof het actieve leven overgeslagen wordt. Zelfs voor het nodige persoonsvolgend budget is het jaren wachten. Als ouders wilden we niet bij de pakken blijven zitten. We staken de hoofden bij elkaar en na de frustraties groeide het idee om een weg vooruit te zoeken, een betaalbaar alternatief. VZW Windkracht Zemst wil jong afgestudeerde Zemstenaars, met een beperking, een dagbesteding bezorgen waarbij ze het beste van zichzelf naar boven halen. Ze willen hun steentje bijdragen aan onze maatschappij door middel van vrijwilligerswerk en het uitvoeren van klusjes in onze gemeente. Zelfstandig maar begeleid in het leven staan is eveneens één van de doelen van de leden en de VZW. Wat ons uniek maakt is dat we zichtbaar aanwezig willen zijn in Zemst. Door te werken in groep in plaats van individueel halen we meer uit de schaarse middelen. Een VZW in opstart heeft uiteraard vele behoeften en stappen te nemen. De ingezamelde middelen van Zemst for Life willen we structureel inzetten en zo de VZW een solide basis geven. In de eerste plaats is het van belang om naambekendheid op te bouwen en te bewaren om op deze manier leden, sponsors en "klanten" aan te kunnen trekken. Het bouwen van een goed ogende website met sociale kanalen staat hoog op het verlanglijstje. Verder is er nood aan didactisch-, veiligheids-, en aangepast werkmateriaal voor dagelijks gebruik. Met didactisch materiaal bedoelen we een projector en scherm. Ook voor het inhuren van diensten zoals orthopedagoge, begeleider en vervoer hebben we financiële middelen nodig.